Bioenergi er klimanøytralt.  At det også kan være den energikilden med lavest energikostnad avhenger om du har riktig utstyr til å foredle brennstoffet til nyttbar varme på en effektiv måte.

Vi har samlet de mest effektive løsningene til dette formålet.  

Biotech

Fra Biotech i Østerrike leverer vi fyrkjeler som ligger helt på topp når det gjelder å få mest mulig energi ut av biobrenselet.  Pellet, flis og ved.  Det er også kombinasjoner av disse.

Alle har lambdasondestyring.

De er, i motsetning til andre fyrkjeler i markedet, moduloppbygd.  Det betyr at alle komponenter i kjelen kan byttes ut og at du får en kjele med uendelig levetid.  Også selve kjelekroppen er bygd opp av flere deler som kan byttes om noe skulle skje.

  
Fyrkjelene fra Biotech har vist seg å være i særklasse de mest effektive til å få mest mulig energi og varme ut av biomassen.  

Betjeningspanel med touch screen som kan kobles til internett, slik at du til enhver tid kan styre anlegget og se hva som skjer.   Kjelene sender mail ved behov for service og mer brensel.

Helautomatisk pelletkjele

De helautomatiske pelletkjelene fra Biotech har i tester vist seg å være de som utnytter trepellet mest effektivt.  

De fås med innebygget vakuum fyllesystem som gjør at de på en skånsom måte henter pellet fra pelletbinge eller pelletsilo etter behov. 

Automatisk rengjøring av 100 % av varmevekslerflatene i kjelen etter hver fyringssyklus sikrer at den svært høye virkningsgraden ikke bare er der når kjelen er ny, men beholdes.

Lang levetid - høy virkningsgrad

Biotech kjelene er bygget opp av moduler slik at alle deler av kjelen kan byttes om det skulle oppstå behov for det.  I de fleste fyrkjeler er kjelekroppen i ett stykke, slik at om det skulle oppstå skade på den, så må hele kjelen vrakes.  

Med kjelevirkningsgrad på mer enn 96 %, så er disse kjelene i særklasse de mest effektive i markedet.

Pelletlager

Den mest brukte løsningen er en pelletskrue i bunnen av en pelletbinge som fører pelleten inn i vakuum fyllesystemet.

En pelletbinge bygges enkelt med treplater og konstruksjonsvirke.  

På samme areal som en oljetank kan du lagre pellet for like lang eller lengre fyringsperiode enn det som oljetanken gav.

At pellet gir en energikostnad på ca 1/5 av bio olje (pris april 2022) er også verdt å ta med seg.

Flisfyring

Fliskjelene fra Biotech har også vist seg å være i toppklasse til å utnytte energien i flis.  
Høy byggekvalitet og moduloppbygde kjeler med lambdasonde med modulerende effekt gir minimalt med driftsproblemer.

Vedkjeler og kombikjeler

Vedkjeler med kapasitet fra 25 til 80 kw.  Lambdasondestyring, automatisk rengjøring av varmeveksler og automatisk tenning.

Disse kjelene har den høyeste virkningsgraden som det er mulig å oppnå ved vedfyring.

Kjelene har en byggekvalitet som gir meget lang levetid.