Vannbåren varme. Varmedistribusjon.

Vi har løsninger for alle tenkelige prosjekter.
Felles for våre anbefalinger er at det skal gi bedre varmekomfort, lavere energikostnader og bedre totaløkonomi.

Materialkvaliteten gjør at anlegget vil ha betydelig lengre levetid enn det som har vært vanlig.  

Ved å utnytte fysikkens lover, har vi gulvvarmeløsninger som har et energiforbruk som ligger mer enn 20 % lavere enn andre produkter.

Mer effektiv varmeveksling gir raskere reaksjon, lavere energiforbruk og bedre komfort.

Profilerte alu kompositt rør

Profilene gir 10 -15 % større overflate areal og mer effektiv varmeveksling.

Stabile rør gir stabile gulv

Tabellen viser hvor mye forskjellige rørtyper utvider og krymper i lengde når et rør på 10 meters lengde varierer temperaturen med 25 grader Celsius.

Variotherm rørene varierer bare snaut 10 % av det PEX rør gjør med samme temperaturvariasjon. 

VarioKomp

Gulvvarmesystemet VarioKomp er det mest effektive som finnes i dag.   Klarer seg gjerne med 8-9 grader kaldere vann for å gi samme romtemperatur sammenlignet med andre gulvvarmeløsninger.  Det resulterer i 20 % + lavere energiforbruk.

Mer effektiv varmeveksling gjør at systemet reagerer raskere for å gi ønsket temperatur i rommet enn andre gulvvarmesystemer.

Når det bygger bare 20 mm, så kan det legges rett på eksisterende gulv.   Systemet er veldig raskt å legge.   Rørene er raskere og lettere å arbeide med enn tradisjonelle plastrør.

Varme i gulv og vegg. Kjøling i tak og vegg.

Vi har også ferdige veggplater med rør i.  Dette gir mulighet for full kontroll med varme og kjøling på varme sommerdager.  

Takplater som også kan fås med støyabosorberende akustisk overflate gir mulighet for lydløs kjøling med driftskostnader tilnærmet 0.  

De mest utbredte kjølesystemene bruker dobbelt så mye energi på å kjøle en grad som det vanligvis går med til å varme opp en grad.  

Med dette vannbårne kjølesystemet, så kan man ved hjelp av grunntemperatur få en lydløs og komfortabel kjøling så å si uten driftskostnader.
VarioKomp er utrolig rask og enkel å legge. 
Først legges det en isolasjonstripe på vegger for å unngå kuldebroer og lydbroer.  18 mm tykke knotteplater som er 60 * 100 cm legges raskt ut og deretter legges rørene i spiralmønster for å gi lik temperatur over hele gulvet. Til slutt legges det på en varmefordelingsmasse som tørker raskt.

Varioprofil rørene (komposittrør med lasersveiset aluminium) er svært mye lettere å jobbe med enn tradisjonelle plastrør og alupexrør av lavere kvalitet.


Varmelister

Dette er den orginale varmelisten som flere produsenter har forsøkt å kopiere.  De har ikke klart å kopiere effektiviteten til orginalen.

Varioterm varmelister benytter en vanntemperatur som ligger under såkalte lavtemperatur radiatorer og noe høyere enn gulvvarme.  De fleste andre varmelister i markedet er høytemperatur system.

Vi legger varmelistene på innsiden av ytterveggene, og forvandler på den måten en kald flate til en lun flate.   På samme måte som solen stråler så opplever du at det er lunt fra veggen i stedet for kaldt. 

Vi har målt temperatur på innsiden av yttervegger med 40 cm isolasjon, og når det er kaldt ute, så holder veggflaten bare 15 grader.  Da oppleves det som at det står kaldt fra veggen og luft temperaturen i rommet settes opp.   En grad opp gir  ca 6 % høyere energiforbruk.

Fleksible varmelister

Varmelistene gir et slankere inntrykk i et rom enn en radiator.

På grunn av lav temperatur i selve varmelisten, så kan den også bygges inn i vegg eller at det lages deksler av tre.

På ett innkoblingspunkt kan du ha opptil 7 meter varmelist.  De kan svinge rundt hjørner.  Er meget fleksible å installere.

Gulvkanal

Varmelistene kan også felles ned i en gulvkanal for å demme opp for kald trekk fra dører og vinduer.

Risten over gulvkanalen kan skaffes i trevirke og metall.