Solenergi hybrid

Kombinasjonen av solfanger og solcelle i samme kollektor gir flere fordeler.
Høyere virkningsgrad til elektrisitet på grunn av temperatur i solfangeren.
Fornuftig fordeling av produksjon til varme og elektrisitet i forhold til normalt forbruk.
Flere produksjonstimer i kalde perioder da disse fjerner rim og snø.

Akkumulatortank for å lagre varmt vann er det rimeligste og mest holdbare "batteriet" du får i dag.

Hybrid kollektor

EFFEKT:
             825 W varme
             290 WP elektrisitet
MÅL:     1676*1008*63 mm = 1,7 m2