Varmedistribusjon

Det er utrolig stor forskjell i forbruk av energi mellom forskjellige varmedistribusjonsløsninger for å varme opp et rom.  Vi har gulvvarme som bruker minst 20 % mindre energi for å varme opp ett rom sammenlignet med andre gulvvarmeløsninger.

Fysikken fungerer slik at jo større areal du varmer, jo lavere temperatur trenger du å benytte og desto mindre blir varmetapet. 

Varmeledningsevnen er noe av det som utgjør størst forskjell mellom gulvvarmeløsninger.  Vi har valgt å tilby systemer som har bedre varmeledningsevne enn noe annet som finnes i markedet.   Profilerte rør gir større røroverflate og mer effektiv varmeledning.  Spesiell fyllmasse som benyttes i VarioKomp gir 2-3 timer raskere reaksjonstid for å justere temperaturen i rommet.  Når utetemperaturene i Norge ofte varierer med 10-15 grader gjennom døgnet, så får dette stor betydning for energiforbruket.
For løsninger der rørene støpes ned i betong, har vi et spesielt tilsetningsmiddel til betongen som også gir raskere reaksjonstid.