Tilbehør varmeanlegg

Et godt varmeanlegg er avhengig av at alle komponenter holder høy kvalitet og er riktig dimensjonert for sin funksjon.

Med 30 års erfaring med så å si alle typer varmesystemer, har vi funnet ut hva som er de beste valgene.

Perfecta pumper

Kvalitetspumpe produsert i Sverige.

Vi kan tilby pumper til de fleste formål til konkuransedyktige priser.

Shunt automatikk

Svenskprodusert shunt automatikk sørger for at temperaturen på vannet i gulvvarme, varmelist eller radiator er akkurat den som til enhver tid skal til for å holde ønsket romtemperatur.

Laddomat

Laddomat er en viktig komponent for fyrkjeler, da den sørger for en høyere og jevnere temperatur i kjelen.  Dette forlenger levetid på kjele og gir mer effektiv varmeproduksjon og lagring av varmen på akkumulatortank.

Kommer i mange utgaver, og vi sørger for at du får den som er best egnet til ditt anlegg.

Akkumulatortank

Akkumulatortanker er rektangulære eller runde og  kommer i mange størrelser.

Leveres som regel med varmeveksler som sørger for at du har større tilgang på varmt forbruksvann enn med en vanlig varmtvannsbereder.  Du får da like god  vannkvalitet i varmtvannskrana enn i kaldtvannskrana.

Kan også leveres med integrert varmeveksler for solvarme. 

Ved å sette inn elektrisk varmekolbe i tanken så har du også et effektivt system for å fyre bare med strøm.   Vi isolerer tankene ved installasjon, og bruker et supereffektivt isolasjonsmateriale som gjør at varmetapet på en stor akkumulatortank blir mindre enn fra en vanlig vv bereder.

Akkumulatortank er pr i dag det rimeligste batteriet (for varme) du kan kjøpe.

Vi sørger for at du får riktig tank til ditt formål.

Fjernvarmerør

Vi leverer isolerte rør for nedgraving mellom bygninger.

Flere bygninger kan enkelt kobles til en fyrsentral.

Høy kvalitet og gode priser.