Varmedistribusjon

Den mest effektive og derfor også den mest miljøvennlige måten å varme opp en bygning på, er vannbåren varme.

Varmt vann sirkulerer i gulv, vegger, varmelister eller radiatorer.  Jo mer effektiv varmevekslingen er, og jo lavere vanntemperaturer du kan benytte, desto mindre energi trenger du å forbruke for å varme opp bygningen.  Lavere temperaturer på vannet betyr mindre varmetap og bedre energiøkonomi.

Variotherm er en produsent som vi har representert i Norge i mange år.  De har tekniske løsninger som passer for alle forhold. 

Sammenlignet med "vanlige" gulvvarmeløsninger, så erfarer vi at disse løsningene ved hjelp av mer effektiv varmeveksling reagerer raskere og forbruker 25 % mindre energi.